Privacybeleid Stichting NomadsLife

https://www.nomadslife.nl

Over ons privacybeleid
Stichting NomadsLife geeft veel om privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij voor het gebruik
van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Stichting NomadsLife. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/04/2020, met het publiceren
van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens hieronder.

U kunt de volledige privacyverklaring hier downloaden

Privacybeleid Stichting NomadsLife

Contactgegevens
Stichting NomadsLife
Vlaardingweg 62 unit 506 3044CK Rotterdam Nederland E info@nomadslife.com
Contactpersoon voor privacyzaken
Jeroen Toirkens